S-KULLEN
f. 08-12-03

e. Totem Pole v Eurozone
u. KORAD Debutant's Quick Charmer

HANAR
Debutant's Super Man
RESULTAT:

HD A
KNÄ UA
MH

Äg. Martin Westlund

Debutant's Strong Statement
RESULTAT:
Äg. Fam. Babulfath


Debutant's Secret Service

RESULTAT:

HD C
KNÄ UA

MH
UKL 1

Äg. Monika Johansson och Stefan AzarTIKAR
Debutant's Sugarsweet Kiss
RESULTAT:


Äg. Fam. Folke

 
STAMTAVLA
Totem Pole V Eurozone Arkan De Villa-Nika Tabor De Loermo
Pilar De La Estribera
Koloni Chiara Wings Santos
Papucsfaló Alma
KORAD
Debutant's Quick Charmer
KORAD TJH SUCH NUCH
Ringside's Exotic
FINUCH IPOI VDHCH
Quinto Vom Schlingengrund
INT & NORDUCH KORAD LPI NORDV-97 SV-97 SV-98-99-02
Ringside's Chanel
KORAD
Debutant's One For The Road
Debutant's No Alcohol At All
KORAD SV-01
Tyegarth Cardellina